User Tools

Site Tools


oporezivanje_sistematskih_pregleda

ACTARIUS Knjigovodstveni Servis

Actarius Grupa d.o.o .

Ogrizovićeva 21, 10000 Zagreb,

Tel 01/382-0010, Mob 091/382-0015, Fax 01/382-0010

http://www.actarius.hr

Oporezivanje sistematskih pregleda

Young Man Wiping Nose

Da li su sistematski pregledi vlasnika i djelatnika obrta neoporeziv primitak?

Temeljem čl. 15.st.1.toč.3 i 4. Zakona o porezu na dohodak ne smatraju se primicima od nesamostalnog rada koje poslodavac i isplatitelj primitka odnosno plaće iz članka 14.stavak 1.istoga Zakona omogućuje radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz čl. 14.stavak 1. u interesu obavljanja djelatnosti poslodavca i isplatitelja primitka odnosno plaće, a osobito:

  3. **obvezni liječnički pregledi** prema posebnim propisima
  4.** sistematski kontrolni liječnički pregledi** ako su omogućeni svim radnicima i fizičkim osobama koje ostvaruju primitke iz članka 14.stavka 1.ovoga

Zakona.

Izvor: http://www.racunovodja.hr/33/oporezivanje-sistematskih-pregleda-uniqueidmRRWSbk196FxrPUATdrQkNnJBpE6oj-Uq8ud73-WOYewIlum9HlTxw/?reltype=1&uri_view_type=12

oporezivanje_sistematskih_pregleda.txt · Last modified: 2014/09/24 06:49 (external edit)